Manual Prosedur

Manual Prosedur
Dokumen MP (Manual Prosedur) Program Studi Ilmu Gizi dapat diunduh di link nomor yang terdapat di masing-masing Manual Prosedur

1. MP Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMI-UNDIP/MP/05.03.01)
2. MP Penyusunan Jadwal Kuliah (SPMI-UNDIP/MP/05.03.02)
3. MP Penyusunan Jadwal Praktikum (SPMI-UNDIP/MP/11.03.03)
4. MP Pengisian KRS (SPMI-UNDIP/MP/05.03.04)
5. MP Pembatalan/Penggantian Matakuliah (SPMI-UNDIP/MP/05.03.05)
6. MP Penerimaan Asisten Praktikum (SPMI-UNDIP/MP/05.03.06)
7. MP Peminjaman Alat Laboratorium/Penelitian (SPMI-UNDIP/MP/05.03.07)
8. MP Asistensi dan Pelaksanaan Praktikum (SPMI-UNDIP/MP/05.03.08)
9. MP Pengambilan Absensi Kuliah (SPMI-UNDIP/MP/05.03.09)
10. MP Perhitungan Absensi Mahasiswa (SPMI-UNDIP/MP/05.03.10)
11. MP Penyusunan Jadwal UAS (SPMI-UNDIP/MP/05.03.11)
12. MP Pembentukan Panitia UAS (SPMI-UNDIP/MP/05.03.12)
13. MP Penyusunan/Permintaan Soal Ujian (SPMI-UNDIP/MP/05.03.13)
14. MP Pembuatan Kartu Peserta Ujian (SPMI-UNDIP/MP/05.03.14)
15. MP Pengambilan kartu Ujian Semester (SPMI-UNDIP/MP/05.03.15)
16. MP Pelaksanaan UAS (SPMI-UNDIP/MP/05.03.16)
17. MP Penanganan Kartu Ujian Hilang (SPMI-UNDIP/MP/05.03.17)
18. MP Ijin Tidak Mengikuti Ujian (SPMI-UNDIP /MP/05.03.18)
19. MP Yudisium UAS dan Remidi (SPMI-UNDIP/MP/05.03.19)
20. MP Evaluasi Proses Pembelajaran (SPMI-UNDIP/MP/05.03.20)
21. MP Kuliah Dosen Tamu (SPMI-UNDIP/MP/05.03.21)
22. MP Penentuan Judul Skripsi (SPMI-UNDIP/MP/05.03.22)
23. MP Penentuan Pembimbing Skripsi (SPMI-UNDIP/MP/05.03.23)
24. MP Penentuan Pembimbing Skripsi Luar Undip (SPMI-UNDIP/MP/05.03.24)
25. MP Pendaftaran dan Persiapan Ujian Skripsi (SPMI-UNDIP/MP/05.03.25)
26. MP Pelaksanan Ujian Skripsi (SPMI-UNDIP/MP/05.03.26)
27. MP Revisi Skripsi (SPMI-UNDIP/MP/05.03.27)
28. MP Yudisium Kelulusan Program Studi (SPMI-UNDIP/MP/05.03.28)
29. MP Pembuatan Keterangan Masih Kuliah (SPMI-UNDIP/MP/05.03.29)
30. MP Mahasiswa Pindah Program Studi (SPMI-UNDIP/MP/05.03.30)
31. MP Mahasiswa Pindah Antar PT (SPMI-UNDIP/MP/05.03.31)
32. MP Mahasiswa Cuti Akademik (SPMI-UNDIP/MP/05.03.32)
33. MP Permohonan Aktif Kembali Setelah Mangkir (SPMI-UNDIP/MP/05.03.33)
34. MP Undur Diri Sebagai Mahasiswa (SPMI-UNDIP/MP/05.03.34)
35. MP Permohonan Ralat Nilai (SPMI-UNDIP/MP/05.03.35)
36. MP Pendaftaran KKN (SPMI-UNDIP/MP/05.03.36)
37. MP Penilaian KKN (SPMI-UNDIP/MP/05.03.37)
38. MP Pengisian Nilai Pada Siakad (SPMI-UNDIP/MP/05.03.38)
39. MP Pembuatan DPK (SPMI-UNDIP/MP/05.03.39)
40. MP Pembuatan DPNA (SPMI-UNDIP/MP/05.03.40)
41. MP Perbaikan Transkrip Salah Cetak (SPMI-UNDIP/MP/05.03.41)
42. MP Penanganan Transkrip Hilang (SPMI-UNDIP/MP/05.03.42)
43. MP Pembuatan Surat Keterangan Kehilangan (SPMI-UNDIP/MP/05.03.43)
44. MP Permohonan Pembuatan SKL (SPMI-UNDIP/MP/05.03.44)
45. MP Penanganan Ijazah Salah Cetak (SPMI-UNDIP/MP/05.03.45)
46. MP Surat Ketarangn Penggnati Ijazah Hilang (SPMI-UNDIP/MP/05.03.46)
47. MP Peminjaman Ruang Kuliah (SPMI-UNDIP/MP/05.03.47)
48. MP Peminjaman Alat Bantu Belajar Mengajar (SPMI-UNDIP/MP/05.03.48)
49. MP Perubahan Jam Kuliah (SPMI-UNDIP/MP/05.03.49)
50. MP Penarikan Kembali Uang SPP (SPMI-UNDIP/MP/05.03.50)
51. MP Evaluasi Pembimbingan Skripsi (SPMI-UNDIP/MP/05.03.51)
52. MP Bimbingan dan Konseling Mahasiswa Bermasalah (SPMI-UNDIP/MP/05.03.52)
53. MP Penugasan Dosen Mengajar (SPMI-UNDIP/MP/05.03.53)
54. MP Sanksi Pelanggaran Akademik Ringan (SPMI-UNDIP/MP/05.03.54)
55. MP Sanksi Pelanggaran Akademik Sedang Berat (SPMI-UNDIP/MP/05.03.55)
56. MP Pengunggahan E-Journal Mahasiswa (SPMI-UNDIP/MP/05.03.56)
57. MP Perubahan Silabi (SPMI-UNDIP/MP/05.03.57)
58. MP Perpanjangan Tugas Belajar (SPMI-UNDIP/MP/05.03.58)
59. MP Pengajuan Proposal Skripsi (SPMI-UNDIP/MP/05.03.59)
60. MP Pendaftaran dan Penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian (SPMI-UNDIP/MP/05.03.60)
61. MP Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa Akhir Semester 3 Dan 7 (SPMI-UNDIP/MP/05.03.61)
62. MP Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa Akhir Program (SPMI-UNDIP/MP/05.03.62)
63. MP Pelaksanaan Kuliah (SPMI-UNDIP/MP/05.03.63)
64. MP Pelaksanaan Kuliah Tambahan (SPMI-UNDIP/MP/05.03.64)
65. MP Analisa Sampel Di Laboratorium Analisa dan Instrumentasi (SPMI-UNDIP/MP/05.03.65)
66. MP Pendaftaran Kepaniteraan Gizi (SPMI-UNDIP/MP/05.03.66)
67. MP Pembekalan Kepaniteraan Gizi (SPMI-UNDIP/MP/05.03.67)
68. MP Pelaksanaan Kepaniteraan Gizi (SPMI-UNDIP/MP/05.03.68)
69. MP Pendaftaran Wisuda (SPMI-UNDIP/MP/05.03.69)
70. MP Implementasi Kurikulum Baru (SPMI-UNDIP/MP/05.03.70)
71. MP Pembaharuan Penambahan Materi Praktikum (SPMI-UNDIP/MP/05.03.71)
72. MP Penyusunan Renstra Jurusan (SPMI-UNDIP/MP/05.03.72)
73. MP Penyusunan Kurikulum (SPMI-UNDIP/MP/05.03.73)
74. MP Pengajuan Penelitian Oleh Dosen (SPMI-UNDIP/MP/05.03.74)
75. MP Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Dosen (SPMI-UNDIP/MP/05.03.75)
76. MP Rapat Rutin Program Studi (SPMI-UNDIP/MP/05.03.76)